اخبار دفتر

نشست تخصصی محيط‌ زيست گروه صنعتی ايران‌خودرو با حضور مدير كل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط‌زيست، معاون محيط‌ زيست انسانی اداره كل حفاظت محيط زيست تهران، رييسHSE اداره كل صمت استان تهران و همچنين مسئولين محيط‌ زيست شركت‌های گروه صنعتی ايران‌خودرو و به همت مديريت پيشگيري، درمان و رفاه و برگزار شد.

1401/3/25 چهارشنبه
برگزاری سومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با موضوع تعیین مالیات سبز.

برگزاری سومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با موضوع تعیین مالیات سبز

روز سه شنبه ۲۴ام خرداد ماه سال جاری کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با موضوع تعیین مالیات سبز با حضور مدیرکل، معاون و کارشناسان دفتر پایش فراگیر، مشاور معاون محیط زیست انسانی، نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، نیرو، نفت، صنعت و اتاق بازرگانی در دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

1401/3/24 سه‌شنبه
برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با موضوع تعیین مالیات سبز.

برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با موضوع تعیین مالیات سبز

روز سه شنبه دهم خرداد ماه سال جاری کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با موضوع تعیین مالیات سبز با حضور مدیرکل، معاون و کارشناسان دفتر پایش فراگیر، معاون دفتر مدیریت پسماند، مشاور معاون محیط زیست انسانی، نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، نیرو، نفت، صنعت و اتاق بازرگانی در دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

1401/3/11 چهارشنبه
.

حضور در جلسه کمیته به روزرسانی فهرست تجهیزات مورد تایید سنجش آلودگی هوا

پیرو دعوت دفتر نظارت بر معیارهای مصرف و انرژی و محیط زیست در روز یکشنبه اول خرداد ماه سال جاری هلنا کعبی مدیرکل دفتر پایش فراگیر به همراه زهرا سمایی معاون این دفتر  و نیز رئیس گروه و کارشناسان مربوطه در جلسه کمیته به روز رسانی فهرست تجهیزات مورد تایید سنجش آلودگی هوا حضور به هم رساندند.

1401/3/3 سه‌شنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

پروژه های مطالعاتی

تازه های پایش

اطلاعیه ها

1396/9/13 دوشنبه

1394/5/31 شنبه


آخرین اطلاعیه مورخ 3/9/99

 
فراخوان ها