جدید

1399/10/9 سه‌شنبه

سرکار خانم هلنا کعبیسرکار خانم هلنا کعبی دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی گرایش معدنی دانشگاه شيراز و دانشجوی دکترای رشته علوم و مهندسی محیط زیست، گرایش آلودگی می باشد.

از سوابق اجرایی ایشان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  •  مسئول بخش فناوری اطلاعات اداره کل محیط زیست خوزستان
  • مسئول آزمايشگاه اداره کل محیط زیست بوشهر
  • رییس اداره محيط زيست انساني اداره کل محیط زیست اصفهان 
  • رئيس اداره محيط زيست انساني خوزستان
  • مشاور معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
شماره تماس دفتر مدیرکل پایش فراگیر : 88233112
 
بيشتر