جدید

1399/10/9 سه‌شنبه

جناب آقای احمد طاهری
جناب آقای احمد طاهری کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی آب دانشگاه صنعتی شریف و دکتری مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست از دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.

از سوابق اجرایی ایشان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:


  • مدیرسنجش شرکت کنترل کیفیت هوا
  • رئیس کمیته کیفیت هوا در سازمان ملی استاندارد
  •  مدیر پروژه های همکاری های بین المللی  ژاپن 
  • مشاور زیست محیطی شهرداری های کلان شهرها
شماره تماس دفتر مدیرکل پایش فراگیر : 88233112
 
بيشتر