جدید

1400/3/23 یکشنبه
سامانه 1540؛ پل ارتباطی مردم با سازمان حفاظت محیط زیست
 
سازمان حفاظت محیط زیست توسط سامانه ارتباط مردمی 1540 آماده دریافت شکایات و گزارشات زیست محیطی مردم بصورت شبانه روزی در ادارات حفاظت محیط زیست در سراسر کشور است. این سامانه (1540) برای پیگیری شکایات و گزارشات مردمی و ثبت حوادث زیست محیطی طراحی شده تا سازمان بتواند بصورت آنلاین به شکایات و گزارشات مردمی دسترسی داشته باشد. 
بيشتر