اخبار پایش استان ها

پایش کانون های گرد و غبار استان مرکزی از روز شنبه مورخ 1402/4/30 در پی افزایش خیزش گرد و غبار از بیابان های مرکزی ایران و افزایش غلظت ذرات معلق

پایش کانون های گرد و غبار استان مرکزی از روز شنبه مورخ 1402/4/30 در پی افزایش خیزش گرد و غبار از بیابان های مرکزی ایران و افزایش غلظت ذرات معلق

از روز جمعه 30 ام تیر ماه با افزایش غلظت ذرات معلق در سطح استان مرکزی، کمیته اضطرار آلودگی هوا و گرد و غبار ضمن اتخاذ تصمیم تعطیلی ادارات در روزهای شنبه مورخ 1402/4/31 و دوشنبه مورخ 1402/5/2، رصد فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی مستعد ایجاد گرد و غبار را با شدت بیشتر در دستور کار قرار دادند.
در پی خیزش گرد و غبار از بیابان های مرکزی ایران و همچنین مناطق مستعد استان از روز جمعه مورخ 1402/4/30 و افزایش غلظت ذرات معلق در شهرستان های استان مرکزی کمیته اضطرار آلودگی هوا جهت اتخاذ تصمیم در خصوص تعطیلی ادارات، مراکز آموزشی و تفریحی و همچنین جهت جلوگیری از افزایش هرچه بیشتری غلظت ذرات معلق و حفظ سلامت شهروندان تشکیل گردید. همچنین پایش واحدهای صنعتی و معدنی مستعد ایجاد گرد وغبارنیز با شدت بیشتر در دستور کار قرار گرفت؛ در این خصوص فعالیت یک کارخانه تولید ماسه در شهرستان محلات که بر خلاف مصوبه کارگروه کاهش آلودگی هوا فعالیت انجام میداد متوقف و برای واحد مذکور پرونده رسیدگی تشکیل گردید. شایان ذکر است از اول مرداد ماه  تا تاریخ 16 مرداد تمامی روزها در شهرستان اراک به دلیل غلظت ذرات معلق ناسالم بوده اند.
بيشتر