اخبار نظارت بر پایش

بازديد تيم كارشناسي دفتر پايش فراگير آلودگي محيط زيست كشور جهت نظارت بر عملكرد آزمايشگاه های معتمد استان سمنان - شهرستان گرمسار

بازديد تيم كارشناسي دفتر پايش فراگير آلودگي محيط زيست كشور جهت نظارت بر عملكرد آزمايشگاه های معتمد استان سمنان - شهرستان گرمسار

تيم كارشناسي دفتر پايش فراگير آلودگي محيط زيست كشور به منظور نظارت بر عملكرد و بررسي مدارك و مستندات دو آزمايشگاه معتمد استان، به شهرستان گرمسار عزیمت كردند.
تيم كارشناسي دفتر پايش فراگير آلودگي محيط زيست سازمان سر کار خانم طباطبايي و جناب آقای گندم کار با همراهي همكاران اداره كل محیط زیست شهرستان گرمسار، جهت نظارت بر عملكرد آزمايشگاه هاي معتمد آن شهرستان و رسيدگي به درخواست تمديد اعتبار و افزايش دامنه توانمندی آنها، به شهرستان گرمسار عزیمت و از اين آزمايشگاه ها بازديد نمودند.
طی بازدید صورت گرفته از آزمايشگاه هاي معتمد، ضمن مذاکره با کارشناسان مربوطه، وضعیت عمومی آزمایشگاه، تجهیزات، امکانات، کلیه استانداردها، مواد شیمیایی، مواد مصرفی و دستورالعمل های آماده سازی، آنالیز، صحه گذاري بر نتايج و مواد مرجع آنها، تسلط کارشناس بر اجرای دستورالعملهای آنالیز و پاسخگویی به سوالات، مورد بررسی و نکات اصلاحی لازم از جمله به روز رسانی و تکمیل اطلاعات پایه آزمایشگاه در سامانه جامع پایش محیط زیست به ایشان اعلام گردید. همچنین روند اقدامات در خصوص آنالیز نمونه های آزمون مقایسه ای در آزمایشگاه کنترل گردید.
عكس های مرتبط :
بيشتر