اخبار نظارت بر پایش

انجام بازدید، پایش و نمونه برداری در راستای نظارت بر عملکرد خروجی تصفیه خانه شهرک منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم، کارخانه کرمان موتور و مدیران خودرو

انجام بازدید، پایش و نمونه برداری در راستای نظارت بر عملکرد خروجی تصفیه خانه شهرک منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم، کارخانه کرمان موتور و مدیران خودرو

بازدید مشترک کارشناسان دفتر پایش فراگیر، ارزیابی اثرات زیست محیطی و مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با حضور معاون عمرانی منطقه ویژه، رئیس اداره پایش و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان بم از منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم
با توجه به در خواست طرح توسعه ای از سوی منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم،کارشناسان ستادی با همراهی رئیس اداره پایش و کارشناسان استان کرمان، رئیس اداره شهرستان بم  و نمایندگان منطقه ویژه ، در منطقه مذکورحاضر و از خطوط مونتاژ، سالن رنگ و تصفیه خانه کارخانه کرمان موتور- خطوط مونتاژ، سالن رنگ و تصفیه خانه کارخانه مدیران خودرو- سیستم آنلاین موجود صنایع، سیستم تصفیه خانه و منطقه در نظر گرفته شده جهت فاز توسعه،  بازدید بعمل آمد و نکات قابل تامل و یا نیازمند اصلاح به ایشان اعلام گردید در پایان نمونه برداری از خروجی تصفیه خانه منطقه توسط همکاران استان و یکی از آزمایشگاههای معتمد استان صورت پذیرفت.
بيشتر