اخبار نظارت بر پایش

بازدید از سایت های بی خطر ساز پسماندهای عفونی، مراکز درمانی و بیمارستانی استان اردبیل

بازدید از سایت های بی خطر ساز پسماندهای عفونی، مراکز درمانی و بیمارستانی استان اردبیل

در راستاي پايش و نظارت برآلايندگي واحدهاي صنعتي و غير صنعتي و عملكرد استان ها، خانم ملاکرمی رئيس گروه پايش پارامترهاي بيولوژي دفتر پايش فراگير از استان اردبيل بازديد نمودند و با انجام تست هاي بيولوژيكي، شيميايي و بررسي پارامترهاي راهبري عملكرد دستگاه هاي بي خطر ساز پسماند عفوني مراكز درماني و بهداشتي استان را مورد ارزيابي قرار دادند
در راستای پایش، نظارت برآلایندگی واحدهای صنعتی و غیر صنعتی و عملکرد استان ها، خانم ملاکرمی رئیس گروه پایش پارامترهای بیولوژی دفتر پایش فراگیر درتاریخ 10/04/1402  با همراهی رئیس اداره آزمایشگاه پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل خانم محمد زاده  و کارشناس پایش خانم خوش طبیعت  از سایت های بی خطر ساز پسماندهای عفونی استان بازدید بعمل آوردند. قابل ذکر است پسماندهای عفونی  مطب ها، کلینیک ها، درمانگاه ها و برخی بیمارستان ها استان توسط این شرکت ها جمع آوری ، تصفیه و استریل می گردند. در ادامه در تاریخ 11/4/1402 نیز از مرکز امحا و بی خطر سازی مستقر در بیمارستانهای استان بازدید بعمل آمد. لازم به ذکر است در راستای صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز مستقر در واحدهای مورد بازدید، ویال گذاری باکتریایی انجام و جهت آزمایش به آزمایشگاه منتقل گردید همچنین آزمون های شیمیایی مشتمل بر تست بووویدیک و کلاس 6 نیز انجام گردید.  
عكس های مرتبط :
بيشتر