اخبار نظارت بر پایش

بازدید و پایش تیم کارشناسان دفتر پایش فراگیر از وضعیت آلایندگی پتروشیمی خراسان

بازدید و پایش تیم کارشناسان دفتر پایش فراگیر از وضعیت آلایندگی پتروشیمی خراسان

با عنایت به در خواست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی مبنی بر بررسی وضعیت آلایندگی پتروشیمی خراسان، در مورخ 9/3/1402 بازدید ، پایش و نمونه برداری از مجتمع مزبور توسط تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر با همراهی کارشناسان استان جهت بررسی عملکرد سیستم استریپر به عمل آمد
با عنایت به در خواست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی مبنی بر بررسی وضعیت آلایندگی پتروشیمی خراسان،در مورخ 9/3/1402 بازدید، پایش و نمونه برداری از مجتمع مزبور توسط تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر آقایان متولی و لاریجانی با همراهی رئیس گروه بخش صنعت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم خانم آویشن و همچنین حضور آقای هراتی معاون محیط زیست انسانی اداره کل خراسان شمالی، خانم پیرزمان کارشناس مسئول آزمایشگاه خراسان شمالی و آقای عبدی کارشناس پایش اداره کل خراسان رضوی به منظور بررسی عملکرد سیستم استریپر جهت کنترل آمونیاک تولید شده در واحد های اوره و آمونیاک پتروشیمی مزبور به عمل آمد.
طی نمونه برداری از دودکش های برج پریل واحد آمونیاک و دودکش واحد اوره، غلظت گازها و بخارات آلاینده خروجی از این دودکش ها پایین تر از حد استاندارد مجاز بر آورد شد .
شایان ذکر است مقرر گردید کارشناس اداره کل استان نمونه برداری از دودکش های خروجی ذرات واحد اوره را انجام و نتیجه را به دفتر پایش ارسال نماید

 
عكس های مرتبط :
بيشتر