اخبار نظارت بر پایش

نظارت بر عملكرد شركت مشاور پروژه تهيه برنامه جامع مديريت زيست محيطي فاضلاب و پساب در كلانشهر تهران

نظارت بر عملكرد شركت مشاور پروژه تهيه برنامه جامع مديريت زيست محيطي فاضلاب و پساب در كلانشهر تهران

در راستاي انجام پروژه تهيه برنامه جامع مديريت زيست محيطي فاضلاب و پساب در كلانشهر تهران (در تاريخهاي4، 16 و 30 ارديبهشت ماه 1402، نظارت بر عملكرد شركت مشاور توسط كارشناسان دفتر پایش فراگیر انجام گرفت.
در راستاي انجام پروژه تهيه برنامه جامع مديريت زيست محيطي فاضلاب و پساب در كلانشهر تهران  (مجري دفتر آب و خاك) در تاريخهاي4، 16 و 30 ارديبهشت ماه 1402،  كارشناسان اين دفتر آقاي  لاريجاني، سركار خانمها اسكندري وغلامي به منظور نظارت بر عملكرد شركت مشاورجهت نمونه برداري از فاضلاب كانالهاي مسيل سرخه حصار  تير انداز، مسيل ابوذر، كانال ابراهيم آباد مسيل باختر، كانال بهشتي ضلع جنوب ميدان ميوه و تره بار مركزي و تقاطع الغدير آزادگان، ايستگاه قلقلي واقع در خيابان حبيب اله روبروي سايت پسماند شهرداري ،كانال فيروز آباد –امامزاده معصوم محدوده بريانك، كانال ابطحي واقع در خيابان قزوين، رودخانه كن تقاطع آزادگان و  كانال تپه نيز از تقاطع شيخ فضل اله همراهي نمودند. لازم بذکر است روند نمونه برداري مطابق دستورالعمل انجام گردید و  نمونه ها جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل گردید و نتایج حاصله در سامانه درج گردید.
عكس های مرتبط :
بيشتر