اخبار نظارت بر پایش

پایش و نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند عفونی و آزمایشگاه های معتمد استان البرز

پایش و نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند عفونی و آزمایشگاه های معتمد استان البرز

در راستای پایش و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های معتمد و صحه گذاری بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند عفونی مراکز درمانی و بهداشتی از استان البرز بازدید بعمل آمد
درتاریخ 31/02/1402  رئیس گروه پایش پارامترهای بیولوژی دفتر پایش خانم ملاکرمی از  بیمارستان 12 بهمن شهر قدس و بیمارستان کمالی کرج بازدید بعمل آوردند. در طی این بازدید و پایش های بعمل آمده، عملکرد آزمایشگاه های معتمد مستقر در کرج نیز مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است در این راستای صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز، ویال گذاری باکتریایی انجام و جهت آزمایش به آزمایشگاه منتقل گردید و پایش راهبری (شامل بررسی مدت زمان ماند در فاز استریل، دما و فشار) و پایش شیمیایی شامل تست بووویدیک و کلاس 6 نیز مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج در سامانه پایش محیط زیست سازمان درج گردید.
عكس های مرتبط :
بيشتر