اخبار نظارت بر پایش

بازدید و پایش نظارتی کارشناسان دفتر پایش فراگیر از دو واحد صنعتی در استان خوزستان

بازدید و پایش نظارتی کارشناسان دفتر پایش فراگیر از دو واحد صنعتی در استان خوزستان

با عنایت به دریافت مکاتبات مربوط به مشکلات مردمی با واحد سیمان خوزستان (رامهرمز) و همچنین پیگیری اقدامات شرکت پالایش نفت آبادان برای انطباق محل سنجش گاز و ذرات دودکش واحد کت کراکر، در مورخ 19 و 20/2/1402 بازدید و پایش نظارتی از این دو شرکت توسط تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر با همراهی کارشناسان محیط زیست استانی به عمل آمد. این بازدیدها با پایش خروجی دودکش کارخانه سیمان خوزستان و اتخاذ تصمیم فنی مشترک در خصوص محل نمونه برداری دودکش واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان همراه بود.
با عنایت به دریافت مکاتبات مربوط به مشکلات مردمی با واحد سیمان خوزستان (رامهرمز) و همچنین پیگیری اقدامات شرکت پالایش نفت آبادان برای انطباق محل سنجش گاز و ذرات دودکش واحد کت کراکر، در مورخ 19 و 1402/2/20  بازدید و پایش نظارتی از این دو شرکت توسط کارشناسان آقایان گندمکار ، متولی و خانم صادق اسدی دفتر پایش فراگیر با همراهی کارشناسان محیط زیست استان خوزستان آقایان آذریان و جاوید به عمل آمد.
در این خصوص در 1402/2/19 از شرکت سیمان خوزستان واقع در شهرستان رامهرمز و مجاورت روستای دشت دنا بازدید به عمل آمده و ضمن بررسی سوابق پایش و خوداظهاری های انجام شده در دودکش، پساب و خاک واحد، و بازدید از خروجی های واحد به محیط، نسبت به آنالیز گاز و ذرات خروجی دودکش خط یک واحد اقدام گردید (خط دو به دلیل تعمیرات چندماهه غیرفعال بود). همچنین نشست مشترکی با نمایندگان شورای اسلامی روستای دشت دنا برگزار و تاکید گردید که فارغ از اظهار نظرات شخصی افراد، صرفا نتایج آنالیزها ملاک عمل قرار می گیرد که در سامانه جامع محیط زیست بارگذاری می گردد.
همچنین به منظور بازدید و پیگیری موضوع وضعیت زیست محیطی شرکت پالایش نفت آبادان و انطباق محل سنجش گاز و ذرات دودکش واحد کت کراکر آن شرکت، بازدیدی از سوی کارشناسان دفتر پایش فراگیر و رئیس محترم محیط زیست آبادان در تاریخ 20/2/1402 از آن شرکت به عمل آمده و در جلسه مشترک با مسئولین فنی و محیط زیست شرکت در خصوص مسائل زیست محیطی و تامین پایش دودکش واحد مزبور مذاکره و تصمیم گیری گردید. قابل ذکر است این صنعت در لیست واحدهای آلاینده محیط زیست قرار دارد.
عكس های مرتبط :
بيشتر