اخبار نظارت بر پایش

پایش و نمونه برداری از ذرات خروجی دودکش واحد سیمان شمال جهت بررسی وضعیت

پایش و نمونه برداری از ذرات خروجی دودکش واحد سیمان شمال جهت بررسی وضعیت

پایش و نمونه برداری از ذرات خروجی دودکش توسط کارشناس دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست کشور بهمراه رئیس اداره آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ، کارشناسان پایش این اداره کل صورت پذیرفت.

به منظور پایش ذرات خروجی از دودکش کارخانه سیمان شمال واقع در کیلومتر 17 آزاد راه پردیس، پل خلیج فارس روبروی شهر جدید پردیس در مورخ 5/2/1402 ، کارشناس پایش این دفتر آقای مهندس متولی به همراه رئیس اداره آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران سرکار خانم مهندس بیگی و کارشناسان پایش این اداره کل ، اقدام به نمونه برداری از ذرات خروجی از دودکش کوره اصلی نمودند. همزمان با امر پایش و نمونه برداری ، نکات و موارد علمی و تخصصی در خصوص نمونه برداری و پایش ذرات خروجی از دودکش صنایع به کارشناس جدید نمونه بردار اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران آموزش داده شده است. همچنین از 4 آزمایشگاه معتمد متقاضی پارامتر سنجش ذرات خروجی از دودکش صنایع استان تهران نیز تست مقایسه ای صورت پذیرفته است.

عكس های مرتبط :
بيشتر