اخبار نظارت بر پایش

انجام پایش و نظارت از واحد قند هگمتان استان همدان

انجام پایش و نظارت از واحد قند هگمتان استان همدان

در راستای انجام پایش و نظارت، نمایندگان دفتر پایش فراگیر از بخش های شیمی و بیولوژی با همراهی نمایندگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان از واحد قند هگمتان واقع در شهرستان بهار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ بازدید نمودند.
در راستای انجام پایش و نظارت، نمایندگان این دفتر سرکار خانم ملاکرمی و جناب آقای لاریجانی با همراهی نمایندگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان سرکار خانم نافع، جناب آقای زارع و سرکار خانم موسوی از واحد قند هگمتان واقع در شهرستان بهار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ بازدید نمودند. لازم بذکر است از پساب خروجی تصفیه خانه کارخانه قند جهت مصارف آبیاری و کشاورزی استفاده می گردد. همچنین از پساب خروجی تصفیه خانه نمونه برداری انجام گردید. نمونه پس از انتقال به آزمایشگاه، پارمترهای بخش میکروبی و شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج در سامانه پایش محیط زیست سازمان درج گردید.
بيشتر