اخبار دفتر

.

نشست تخصصی فیمابین معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان انرژی اتمی با موضوع اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری دو دستگاه

نشست تخصصی فیمابین معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان انرژی اتمی با موضوع اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری دو دستگاه در محل سالن جلسات معاونت محیط زیست انسانی با حضور نمایندگان دو سازمان برگزار گردید.
 در پنجم آذر ماه سال1402  نشست تخصصی فیمابین معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان انرژی اتمی با موضوع اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری دو دستگاه در محل سالن جلسات معاونت محیط زیست انسانی با حضور نمایندگان دو سازمان برگزار گردید.  آقای دکتر حشمتی معاونت محیط زیست انسانی سازمان، حوزه های کاری و مسئولیت های این سازمان را تشریح و برای همکاری با سازمان انرژی اتمی در ارتباط با نیازمندی های سازمان و اجرایی شدن تفاهم نامه فیمابین دو سازمان اعلام آمادگی  نمودند در ادامه آقای دکتر کاردان  نیز برنامه های پیشنهادی همکاری سازمان انرژی اتمی را با سازمان حفاظت محیط زیست را تبیین و راهکار های اجرایی شدن تفاهمنامه مشترک را مورد بحث و تبادل نظر قراردادند و مقرر شد کمیته های تخصصی به تفکیک موضوعات مشترک تشکیل و نتایج در کارگروه اصلی مورد بررسی قرار گیرند.
نسخه قابل چاپ
بيشتر