جدید

1395/8/19 چهارشنبه
 آدرس ما :
 
تهران-ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم-بین شیخ فضل الله و یادگار امام- پارک طبیعت پردیسان-سازمان حفاظت محیط زیست-ساختمان مرکز تحقیقات-طبقه اول-دفتر پایش فراگیر محیط زیست
 
  تلفن تماس با مدیرکل : 88233112                             تلفکس جهت ارسال نمابر : 88233070                              تلفن جهت تاییدیه و پیگیری نمابر و نامه ها : 42781503

* به منظور ارتباط با کارشناسان پیش شماره 4278 را به ابتدای شماره داخلی فرد مورد نظر افزوده و به کارشناس مربوطه مرتبط شوید. شماره های داخلی همکاران دفتر پایش فراگیر به شرح زیر است:
ردیف بخش مربوطه همکاران دفتر پایش فراگیر شماره داخلی
1 مسئول دفتر خانم رمضانی 1719
2 دبیرخانه آقای اکبری 1503
3 پشتیبانی آقای صدقی 1502
4 عملکرد، طرح و برنامه خانم مهندس طالبی 1072
5 گروه پایش پارامترهای بیولوژی خانم مهندس ملاکرمی 1517
خانم دکتر نوربخش 1717
6 گروه پایش پارامترهای فیزیکوشیمیایی
خانم دکتر طباطبایی 1510
خانم مهندس اسکندری 1510
خانم مهندس اسدی 1506
خانم مهندس اکرام جعفری 1507
آقای مهندس گندم کار 1508
آقای مهندس لاریجانی 1986
خانم مهندس غلامی 1072
7 گروه پایش آلودگی هوا و صدا منابع ثابت و متحرک
خانم مهندس هزارخانی 1518
خانم مهندس ابراهیمی 1515
خانم مهندس دانشیار 1516
آقای مهندس متولی 1513
8 گروه پایش آلودگی هوا و صدای محیط
آقای مهندس سپهرنیا 1492
آقای مهندس آقایی 1492
آقای مهندس باقی پور 1016
9 سامانه جامع معاونت محیط زیست انسانی خانم مهندس جمشیدیان 1188
خانم مهندس موشیدی 1716

**  به منظور ارتباط با سرپرست مرکز کنترل و پایش، آقای مهندس سپهرنیا، با شماره تلفن مستقیم 88233446 تماس حاصل فرمایید.
بيشتر